De nieuwe Kruidenbuurt

Het ‘afmaken' van de Kruidenbuurt heeft enige tijd stil gelegen i.v.m. de crisis en nieuwe wet - en regelgeving die door de overheid aan corporaties werd opgelegd. Inmiddels heeft Sint Trudo zich aangepast aan deze veranderingen en gaan we in de Kruidenbuurt weer aan de slag!

Het plan
De gronden die nu nog braak liggen worden de komende jaren bebouwd. Op het terrein tussen de Lavendellaan en Korianderstraat en tussen de Lavendellaan en de Heezerweg gaat Sint Trudo dezelfde woningen bouwen die al eerder in de Kruidenbuurt zijn gebouwd. In het middengebied tussen de Lavendellaan en het Laurierplein worden woningen gebouwd waar kopers zelf hun woning kunnen kiezen en laten bouwen.

Met de realisatie van Laan- en Pleinwoningen in de buitenrand wil Sint Trudo de kwaliteit van de wijk waarborgen. Gevolg van deze keuze is dat Sint Trudo dit, door gewijzigde wetten en regels, alleen zelf mag doen door de woningen (tijdelijk) in de huur te realiseren.

Ook voor de twee middenblokken zijn plannen gemaakt. Hier kunnen kopers zelf een kavel kiezen en vervolgens hun eigen woning laten bouwen op basis van een woningcatalogus. De woning kunnen de kopers naar eigen inzicht verder samenstellen en inhoud geven. Voor de woningen zal dezelfde baksteen gebruikt worden als in de rest van de buurt. Er hebben zich al diverse belangstellenden gemeld voor de uitgifte van de ongeveer 80 bouwkavels.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met Sint Trudo via projecten@trudo.nl.