De nieuwe Kruidenbuurt

Een buurt die meedoet in de Top 10 van Eindhoven. Vergelijkbaar met de Schrijversbuurt en het Witte Dorp. Met veel ruimte, veel groen, mooie pleinen en lanen en veel verschillende woningtypes. Zo formuleerden we onze ambitie toen we van start gingen met de vernieuwing van de Kruidenbuurt. Na oplevering van de eerste twee fasen dwong de crisis ons even pas op de plaats te maken. Vervolgens zetten de bezuinigingsplannen van de overheid een streep door de rekening. Dat wil zeggen … voorlopig. Want onze plannen voor de wijk blijven onverminderd ambitieus overeind. En ondertussen zorgen we ervoor dat de Kruidenbuurt inderdaad een plek in die Top 10 verdient!